Styrelse2020-01-07T15:17:52+01:00

Om styrelsen och styrelsearbete

Styrelsen är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal och köper tjänster och varor för föreningens räkning. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och fattar bland annat beslut om föreningens organisation och förvaltning. Exempel på det är underhåll av föreningens hus och mark samt upprättande och revidering av föreningens långsiktiga underhållsplan. Vidare avsätter styrelsen ekonomiska medel till underhållsfonden och beslutar om avgifter och hyror. Styrelsen arbetar också med budget, trivselregler, godkännande av nya medlemmar och godkännande av uthyrning i andra hand.

Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har några frågor eller om du är intresserad av styrelsearbete.

Förtroendevalda:

Ordförande: Pia Sundberg, Viskgatan 10B
Sekreterare: Andreas Jansson, Viskgatan 8A
Ledamot: Stellan Trulsson, Tranemansgatan 40
Ledamot: Philip Koziarski, Viskgatan 8B
Ledamot: Christer Stensson, Viskgatan 10C
Ledamot:
Abdul Jneed, Viskgatan 10C
Valberedning: Styrelsen
Revisor: BoRevision

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, förslag eller synpunkter.
E-post: facklan@hsbbrfwebb.se