Hem
Start2018-10-29T12:54:08+00:00
Loading...

Välkommen till BRF Facklan

Senaste nyheter från BRF Facklan

Enkät gällande renovering/underhåll av fönster

Enligt underhållsplanen för fastigheten skall det tas ställning till om det finns ett behov av fönsterbyte i lägenheterna. Styrelsen har med hjälp av en besiktningsman tittat på fyra lägenheters fönster och balkongdörrar. Besiktningen visade att [...]

Stopp i avlopp

I förra veckan (Vecka 45) gjordes en akut spolning i en avloppsledning pga stopp (vilket hade lett till översvämning av avloppsvatten i källargången, Tranemansgatan). Med anledning av detta måste tyvärr påpekas, för att citera NSVA:s [...]

Container för grovsopor 18/10-22/10

Den 18/10–22/10 kommer en container för grovsopor att finnas uppställd på innergården! I containern kan du slänga grovsopor, vilka inte får slängas i soprummet, med reservation för el-artiklar och miljöfarligt avfall så som, färg, oljor, lösningsmedel och dylikt. [...]