Hem » Om oss
Om oss2018-12-08T11:32:07+01:00
Loading...

Välkommen till Brf Facklan

Faktaruta

Brf Facklan bildades 1947 och fastigheten Oxen 4 var inflyttningsklar 1950.

Antal lägenheter: 60 st
Fördelat på: 5 st 1:or, 45 st 2:or, 8 st 3:or, 2 st 4:or
Antal lokaler: 11 st
Antal bilplatser: 0 st
Antal garageplatser: 0 st

Bostadsrättslägenheterna har en totalyta av 3614 kvm.
En (1) bostadsrättslokal om 333 kvm och tio (10) hyresrättslokaler med en totalyta om 358 kvm.

2003 Stambyttes fastigheten, i samband med detta renoverades samtliga badrum och ny el drogs in.
Nya torkrum iordningställdes i anslutning till tvättstugorna.
2004 Lade föreningen in ett fibernät och anslöt samtliga lägenheter och lokaler till stadsnätet.
Samtidigt byggdes ett miljöhus på gården och sopnedkasten i trapphusen sattes igen.
2005 Uppdaterades det interna kabeltvnätet med nya förstärkare och Comhems ”3 hål i väggen”.
Fastighetsboxar installerades i trapphusen.
2006 Utökades lägenhetsantalet från 59 till 60 och en ny föreningslokal byggdes.
2007 Installerades ett nytt skalskydd med tag-läsare.
2008 Installerades ett nytt låssystem från KABA på fastighetens samtliga dörrar.
2009 Fick alla lägenheter en säkerhetsdörr från Robust, installationen utfördes av Svenska Skydd.

Adresser

Visa samtliga
Tranemansgatan 40 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 42 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 44 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 46 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 48 25249 HELSINGBORG
Viskgatan 10 A 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 10 B 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 10 C 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 8 A 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 8 B 25247 HELSINGBORG
[collapse]

Området

Wilson Park är en stadsdel i Helsingborg belägen öster om stadsdelarna Eneborg och Högaborg.

Området är döpt efter byggherren A J Wilson som i slutet på 1800-talet uppförde sitt hus på platsen. Med tiden började området växa genom att allt fler byggde villor här.

De flesta villor har en arbetarklasskaraktär. På 50-talet tillfördes flerfamiljshus till området som numer har en blandad karaktär av både villabebyggelse och mer stadsmässig bebyggelse.

I öster avgränsas stadsdelen av ett långt grönstråk som leder från Olympia till Folkparken. Grönstråket är indelat i olika ängar som fått namnen Blomsterängen, Munkängen, Viskängen, Källängen, Högaborgsängen och Backängen.

Brf Facklan ligger mellan Viskängen och Källängen.

Historia

Den 14 maj 1947 bildades Hyresgästföreningen i Hälsingborg
bostadsrättsförening Facklan. Man skulle förvärva fastighet nr 4
i kvarteret Oxen av Hälsingborgs stad för 60.504 kr och påbörja
byggandet.

Den 11 juni 1947 var planerna långt framskridna och man tittade
redan på färdiga ritningar. Man planerade redan då in lokaler för
apotek, en Konsum-butik med charkavdelning, en mjölkbutik
och eventuellt ett konditori.

Då var man äntligen igång, byggnadsfirman Gadd och Svensson
fick uppdraget att uppföra byggnaderna till en kostnad av
1.024.785 kr och Nya AB Svensson fick sköta elinstallationerna
för ett pris av 50.750 kr. Värme och sanitära installationer sköttes
av Rörledningsfirman Tage Holmström för 229.000 kr.

Onsdagen den 8 mars 1950 hölls ett informationsmöte där det
meddelades att inflyttningsdatum blir fr.o.m den 30 mars och att
den årliga amorteringen blir ca 2.40 kr per kvm exklusive värme.