Om oss2020-06-21T11:43:24+01:00
Loading...

Välkommen till Brf Facklan

Faktaruta

Brf Facklan bildades 1947 och fastigheten Oxen 4 var inflyttningsklar 1950.

Antal lägenheter: 60, fördelat på 5 1:or, 45 2:or, 8 3:or och 2 4:or.
Antal lokaler: 11.

Bostadsrättslägenheterna har en totalyta på 3614 kvm.
En (1) bostadsrättslokal om 333 kvm och tio (10) hyresrättslokaler med en totalyta om 358 kvm.

2002: Renovering av tvättstugor.
2003:
 Fastigheten stambyttes och i samband med detta renoverades samtliga badrum och elen drogs om.
2005: Sophus byggdes på innergården och sopnedkasten i trapphusen sattes igen. Fibernät drogs in i fastigheten och samtliga lägenheter och lokaler anslöts till stadsnätet. Ny föreningslokal.
2006: Postboxar installerades i trapphusen. Föreningen blev med snickarbod.
2007: 
Fastighetens kabel-TV nät uppdaterades med nya förstärkare och Comhems “3 hål i väggen”. Föreningen blev med gästrum och bastu.
2008: En lokal byggdes om till lägenhet om med det blev 59 lägenheter till 60 lägenheter. Nytt skalskydd med tag-läsare och porttelefon installerades.
2009: Nytt låssystem installerades på fastighetens samtliga dörrar och alla lägenheter blev med säkerhetsdörrar.
2011: Föreningen blev med grind utmed Viskgatan.
2012: Renovering av trädgård.
2013: Målning av trappuppgångar samt väggar och tak i källare. Föreningen blev med bytesrum.
2014: Balkonger tvättades och målades.
2018: Föreningen blev med stängsel och grind utmed Övre Nytorgsgatan.
2019: Föreningen blev med digital underhållsplan. Installation av solceller på tak undersöktes, men styrelsen beslutade att avvakta med detta till renovering av tak enligt underhållsplan. Mindre renoveringar av fönster.
2020: Föreningen blev med digitalt tvättbokningssystem. Renovering av trädgård påbörjades med vision om att skapa en trivsammare utomhusmiljö.

Adresser

Visa samtliga
Tranemansgatan 40 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 42 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 44 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 46 25249 HELSINGBORG
Tranemansgatan 48 25249 HELSINGBORG
Viskgatan 10 A 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 10 B 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 10 C 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 8 A 25247 HELSINGBORG
Viskgatan 8 B 25247 HELSINGBORG
[collapse]

Området

Wilson Park är en stadsdel i Helsingborg belägen öster om stadsdelarna Eneborg och Högaborg.

Området är döpt efter byggherren A J Wilson som i slutet på 1800-talet uppförde sitt hus på platsen. Med tiden började området växa genom att allt fler byggde villor här.

De flesta villor har en arbetarklasskaraktär. På 50-talet tillfördes flerfamiljshus till området som numer har en blandad karaktär av både villabebyggelse och mer stadsmässig bebyggelse.

I öster avgränsas stadsdelen av ett långt grönstråk som leder från Olympia till Folkparken. Grönstråket är indelat i olika ängar som fått namnen Blomsterängen, Munkängen, Viskängen, Källängen, Högaborgsängen och Backängen.

Brf Facklan ligger mellan Viskängen och Källängen.

Historia

Den 14 maj 1947 bildades Hyresgästföreningen i Hälsingborg
bostadsrättsförening Facklan. Man skulle förvärva fastighet nr 4
i kvarteret Oxen av Hälsingborgs stad för 60.504 kr och påbörja
byggandet.

Den 11 juni 1947 var planerna långt framskridna och man tittade
redan på färdiga ritningar. Man planerade redan då in lokaler för
apotek, en Konsum-butik med charkavdelning, en mjölkbutik
och eventuellt ett konditori. Arkitekt var HSB:s Riksförbund,
Arkitektkontoret, Stockholm, genom arkitekterna Walter Edelfeldt
och Curt Strehlenert. Fastigheten Oxen 4 bär tydliga spår av efterkrigstidens
nyrealistiska stil med påkostade detaljer såsom sexkantiga fönsteröppningar
och små snedställda burspråk.

1949 var man äntligen igång, byggnadsfirman Gadd och Svensson
fick uppdraget att uppföra byggnaderna till en kostnad av
1 024 785 kr och Nya AB Svensson fick sköta elinstallationerna
för ett pris av 50 750 kr. Värme och sanitära installationer sköttes
av Rörledningsfirman Tage Holmström för 229 000 kr.

Onsdagen den 8 mars 1950 hölls ett informationsmöte där det
meddelades att inflyttningsdatum blir fr.o.m den 30 mars och att
den årliga amorteringen blir ca 2.40 kr/kvm exklusive värme.
Vid tidpunkten för inflyttning var priserna som följer (omräknat i
2020 års penningvärde inom parantes): 1 rok 940 kr (18 209 kr),
2 rok 1 295 kr (25 086 kr), 3 rok 1 535 kr (29 735 kr), 4 rok 2 070 kr
(40 099 kr). Med andra ord, cirka 20 kr/kvm (387 kr/kvm). Att
jämföra med 2020 års kvadratmetervärde på cirka 16 000 kr/kvm.